Mättjänster

Rotvälta AB

Bygg, elinstallation och mättjänster

Mättjänster

Debiteringsmätning åt fastighetsägare och energibolag

Vi har över fem års erfarenhet av arbete med debiteringsmätare till fjärrvärme och el K1-K5 

Exempel på tjänster vi kan erbjuda:

Ombyggnationer av mätplatser

Felsökningar och byten av mätare

Utredningar vid t.ex. misstänkt feldebitering

Avläsningar

Nyuppsättningar

Besiktningar pga installation av solceller

Avstängningar vid bristande betalning


Rotvälta AB


0705 - 080 750

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED